Materiálovým inženýrem na jeden den

Ústav materiálového inženýrství Fakulty strojní ČVUT v Praze pořádá ve středu 20. září 2023 workshop pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol.

Během jednoho dne budeš mít příležitost seznámit se s náplní práce materiálového inženýra a osobně si ji vyzkoušet:
  • prozkoumat laboratoř mechanických zkoušek, kde se přesvědčíte o odolnosti materiálů a zjistíte, jakým způsobem se testy provádějí;
  • prohlédnout si laboratoře optické a elektronové mikroskopie, které Vám odhalí úžasný svět mikrostruktur materiálů a uvidíte, jak je možné tyto struktury zkoumat a objevovat jejich tajemství;
  • nahlédnout do laboratoře kovového 3D tisku, kde vznikají komplexní kovové struktury;
  • osobně si vyzkoušet práci v našich laboratořích a zapojit se do experimentů a praktických úkolů, kde tak získáte přímý kontakt s technikami a metodami, které se používají v moderním materiálovém inženýrství;
  • a v neposlední řadě se setkat s našimi současnými doktorandy a diskutovat s nimi o jejich zkušenostech se studiem u nás. 

Program

08:50 – 09:00  Registrace účastníků
09:00 – 09:15  Úvod a přivítání
09:15 – 09:40  Představení Ústavu materiálového inženýrství
09:40 – 10:40  Mechanické laboratoře a laboratoře 3D tisku
10:40 – 11:00  Přestávka, občerstvení
11:00 – 12:00  Laboratoř metalografie
12:00 – 13:00  Laboratoře elektronové a světelné mikroskopie

Kontakt

Ústav materiálového inženýrství
Fakulta strojní
ČVUT v Praze

Ing. Taťana Vacková, Ph.D.
tatana.vackova@fs.cvut.cz
+ 420 224 359 755