Seminář „Perspektivy moderního strojírenství“

Srdečně zveme učitele matematiky, fyziky a technických předmětů na seminář „Perspektivy moderního strojírenství“, ve kterém se seznámíte s novými poznatky a moderními směry vývoje oboru.

Seminář se koná v sobotu 26. listopadu 2022 v budově Fakulty strojní ČVUT v Praze na adrese Technická 4, Praha 6 a je určen pro vyučující Matematiky, Fyziky a technických předmětů. Ubytování pro účastníky (+ jedna doprovázející osoba), kteří o něj projeví zájem, bude zajištěno zdarma v blízkém hotelu.

Kapacita semináře je omezena. Registrace bude ukončena 18. listopadu 2022 v 12:00 hodin.

Program

Sobota 26. listopadu

09:00 – 09:30  příchod a registrace
09:30 – 10:00  zahájení a představení Fakulty strojní
10:00 – 11:00  přednáška – Vybrané zdroje energie z pohledu fyziky
11:00 – 12:00  přednáška – Dekarbonizace a energetická soběstačnost
12:00 – 13:00  oběd
13:00 – 14:00  přednáška – Aditivní výroba a její aplikace
14:00 – 15:00  přednáška – Průmysl 4.0 ve strojírenství
15:00 – 16:00  exkurze laboratoří 
16:00 – 16:30  zakončení, diskuse

Registrace

REGISTRACE BYLA UKONČENA.
V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 604 158 337.

Témata

Průmysl 4.0 ve strojírenství

Dekarbonizace a energetická soběstačnost

Vybrané zdroje energie z pohledu fyziky

Aditivní výroba a její aplikace

Kontakt

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta strojní
Technická 4
160 00  Praha 6