STÁŽE PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL

Připravili jsme pro studentky a studenty třetích a čtvrtých ročníků středních škol, gymnázií a průmyslovek odborné jednodenní stáže. Máte jedinečnou možnost osobně poznat výuku na Fakultě strojní ČVUT. Pro zájemce o studium na Fakultě strojní ČVUT je tu příležitost nahlédnout do studentského života a prostředí této prestižní univerzity a vyzkoušet si na jeden den, jaké to je být studentem strojárny.

Cílem této stáže je poskytnout zájemcům představu o prostředí fakulty, o podobě studia a vyučovacích metod.

Nabídka stáží

LETADLOVÁ TECHNIKA A KOSMICKÉ PROSTŘEDKY – 12. březen 2024

Budeš mít možnost navštívit přednášku Zatížení letounu a laboratorní zázemí Ústavu letadlové techniky. Uvidíš zkušebnu pro pevnostní zkoušky letadel, laboratoř pro výzkum kosmických technologií a také některé z letounů, realizovaných ústavem v rámci výuky a R&D. Například modifikovaný Typhoon nebo celokompozitový dmychadlový UL-39 . Seznámíš se se studentskými týmy CTU Aerolab a jejich soutěžním letadlem a CTU Space Research s jejich raketou Illustria, která je největší v Čechách.

3D TISK A JEHO MOŽNOSTI – 19. březen 2024

Seznámíš se se současnými technologiemi 3D tisku a jejich možnostmi. Vyzkoušíš si tvorbu dat pro 3D tisk z digitálního modelu a naučíš se pár triků, jak nastavit tisk jako profík. Následně tyto data použijeme a skutečne si podle nich něco vytiskneme. Na závěr si ukážeme zajímavé výtisky z polymerů i kovů a vysvětlíme si jejich vyhody a použití.

VÝVOJ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ KYBERNETICKÉHO SYSTÉMU – 20. březen 2024 

Naučíš se vytvořit grafické uživatelské rozhraní (HMI) pro ovládání robota, nebo modelu průmyslového systému. Pracovat budeš v interaktivním vývojovém prostředí pro tvorbu průmyslových vizualizací – tzv. SCADA. Vytvořené HMI si otestuješ pomocí sledování očních pohybů (Eyetracking).

VÝROBNÍ TECHNIKA – ZÁKLAD VÝROBY

Představíme ti multifunkční stroje, například digitální buňku s 5osým obráběcím strojem a jeho digitálním dvojčetem s možností simulace 5osého obrábění. Buňka integruje reálná data z výrobního procesu a porovnává je se simulačními daty, která vygeneruje věrohodný digitální model. Seznámíš se tak s nejmodernějším konceptem návrhu a optimalizace obráběcích procesů.

Vyber si termín stáže podle tématu, které tě více zajímá

Technologicko-informatické téma stáže – Multifunkční výrobní stroje pro moderní výrobní technologie – 25. března 2024
Konstrukčně-matematické téma stáže – Moderní řešení stavby výrobních strojů – 26. března 2024

Obecný program stáže

09:00 začínáme na Fakultě Strojní ČVUT, krátká prohlídka budovy (posluchárny, učebny a rýsovny)
09:30 tematická odborná stáž (teoretické základy a praktické ukázky)
12:30 Oběd (možnost navštívit a poobědvat v menze ČVUT – oběd není hrazen)
13:30 Pro zájemce návštěva kampusu, Národní technické knihovny a kolejí (ukázka ubytování)

Finální program Ti bude poslán email.

Kontakt

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta strojní
Technická 4
160 00  Praha 6

Ing. Kristýna Čermáková
kristyna.cermakova@fs.cvut.cz
777 723 603