Jiráskovo gymnázium Náchod – 3D tisk

29. listopadu 2022 navštívili Fakultu strojní ČVUT v Praze, studenti povinně volitelného předmětu 3D tisk na Jiráskově gymnáziu Náchod. Po úvodní přednášce se společně s Ing. Zdeňkem Pitrmucem, Ph.D. z Ústavu technologie obrábění, projektování a metrologie, přesunuli do laboratoří aditivních technologií v halových laboratořích.

Tam si studenti mohli prohlédnout různé 3D tiskárny v provozu, prohlédli si různé materiály, ze kterých se tiskne a viděli konkrétní ukázky a výrobky. Mohli se podívat, jak vypadá proces od počátečních návrhů v počítači až po finální výrobek. Seznámili se také s principy aditivní výroby a moderní technologie 3D tisku.

Po celou dobu workshopu panovala veselá a příjemná atmosféra. Studenti byli nadšení, soustředění, a kladli otázky. Na závěr exkurze každý dostal malý dáreček na památku a desky s propagačními materiály fakulty, včetně pozvánky na nadcházející Den otevřených dveří.

Fotogalerie