Ochutnej strojařinu 2022

Pozvání na akci „Ochutnej strojařinu “ na Fakultě strojní ČVUT v Praze, která se konala 22.-23. června 2022, využilo téměř šedesát středoškoláků. Navštívili ji převážně studenti třetích ročníků ze 17 gymnázií a 9 středních průmyslových škol a nechyběly ani čtyři studentky.

Účastníky přivítal děkan fakulty, docent Ing. Miroslav Španiel, CSc. a seznámil je s dvoudenním programem. Poté si všichni vyslechli řadu zajímavých a užitečných informací o fakultě, významu strojírenství pro společnost, o studiu a širokých možnostech uplatnění absolventů od proděkana, doc., Ing., Jana Řezníčka, CSc.

Výborný přehled o obsahu a pojetí výuky studenti získali v malé sérii přednášek na společné téma, zavěšení podvozku studentské formule. V podání Dr. T. Neustupy, Ing. J. Baněčka, Ing. J. Pelikána, Ing. J. Kuželky a Ing. B. Bryksi-Stunové si objasnili souvislosti mezi matematickými výpočty, působením sil v tyčích, vztahem pružnosti a pevnosti a volbami metod výroby těhlice. Posluchači nešetřili potleskem ani uznáním, že například pojem čtvercová matice tady pochopili díky praktickému příkladu hned, zatímco ve své škole se to nedařilo.   

Odpolední program byl vyhrazen exkurzím. Studenti postupně prošli 11 laboratoří podle předem projeveného zájmu. Tam se jim dostalo krátkého výkladu o navazující výuce i řešených projektech. Samozřejmě nechyběly zasvěcené odpovědi na četné zvídavé otázky.

Večer se celá skupina přemístila na strahovské koleje, kde bylo připraveno ubytování a ještě navečer se vrátili do Dejvic, kde program pokračoval v 10. patře budovy CIIRC. Po společné večeří prezentovali v Penthausu zástupci všech pěti studentských klubů své aktivity a úspěchy a neformální diskuze s nimi i s pedagogy trvala až do pozdních hodin.   

Druhý den byl věnovaný týmovým tvůrčím hrám. V Rýsovně měli k dispozici mnoho jednoduchých pomůcek pro řešení stanoveného úkolu. Cílem bylo postavit s naprosto jednoduchými prostředky model funkčního vozítka. Nápad studenty zaujal, hned se všichni vrhli na kolečka, lišty, letecké gumy, pastičky na myši a nářadí. Nikdo se nenudil, ve všech 11 smíšených týmech převládalo nadšení a kreativní nápady budoucích konstruktérů rychle spěly k realizaci. Ještě před polednem si týmy stihly vyzkoušet vytvořené  modely, upravovat jejich drobné nedostatky a vyrazit na měřenou trať. Hodnotily se dvě kategorie – nejvyšší dosažená rychlost a nejdelší dojezd. Vyvrcholením akce byl vyhlášení vítězných modelů. Porota se nakonec rozhodla mimo soutěž ohodnotit zvláštní cenou tým za zdařilou kombinaci více pohonů.

Na závěr se s účastníky přišel rozloučit proděkan fakulty, doc. Řezníček. Poděkoval jim za zájem i aktivní účast a vyjádřil přesvědčení, že si odvážejí spoustu zážitků a řeknou o nich kamarádům. Akce „Ochutnej strojařinu“ skončila k viditelné a hlavně oboustranné spokojenosti. Proto můžeme věřit, že se s mnohými z nich setkáme opět, a v roli studentů Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Fotogalerie