STÁŽE PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL

Připravili jsme pro studentky a studenty třetích a čtvrtých ročníků středních škol, gymnázií a průmyslovek odborné jednodenní stáže. Máte jedinečnou možnost osobně poznat výuku na Fakultě strojní ČVUT. Pro zájemce o studium na Fakultě strojní ČVUT je tu příležitost nahlédnout do studentského života a prostředí této prestižní univerzity a vyzkoušet si na jeden den, jaké to je být studentem strojárny.

Cílem této stáže je poskytnout zájemcům představu o prostředí fakulty, o podobě studia a vyučovacích metod.

Nabídka stáží


MATERIÁLOVÝM INŽENÝREM NA JEDEN DEN – 23. duben 2024

Během jednoho dne budeš mít příležitost seznámit se s náplní práce materiálového inženýra a osobně si ji vyzkoušet. Prozkoumáš laboratoř mechanických zkoušek, kde zjistíš, jakým způsobem se provádí různé mechanické testy. Prohlédneš si laboratoře elektronové a světelné mikroskopie, které jim odhalí úžasný svět mikrostruktur materiálů a v neposlední řadě nahlédneš do laboratoře kovového 3D tisku.

 

ENERGETIKA – MODEL JADERNÉHO REAKTORU S EXPERIMENTY V LABORATOŘI  – 30. duben 2024

Seznámíš se se stavbou tlakovodního reaktoru a primárního okruhu jaderné elektrárny se zaměřením na termohydrauliku tohoto sytému. Následovat bude praktická úloha na modelu. Řízení experimentu je realizováno prostřednictvím Arduina s grafickým ovládáním a výstupem na PC. Přiblížíme ti také problematiku krize přestupu tepla a vše si předvedeme na praktické ukázce v laboratoři.

KONSTRUOVÁNÍ A ČÁSTÍ STROJŮ – 9. květen 2024 

V rámci jednoho dne se naučíte základy technického kreslení a technické dokumentace. Prohlédnete si modely šroubových spojů včetně jejich výkresů zhotovených v CADu. K dispozici Vám budou vytištěné 3D modely převodovek a jiných součástek. Dále se naučíte některé z nich zobrazovat. V neposlední řadě si vyzkoušíte i základní výpočty parametrů strojních součástí.

Obecný program stáže

09:00 začínáme na Fakultě Strojní ČVUT, krátká prohlídka budovy (posluchárny, učebny a rýsovny)
09:30 tematická odborná stáž (teoretické základy a praktické ukázky)
12:30 Oběd (možnost navštívit a poobědvat v menze ČVUT – oběd není hrazen)
13:30 Pro zájemce návštěva kampusu, Národní technické knihovny a kolejí (ukázka ubytování)

Finální program Ti bude poslán email.

Kontakt

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta strojní
Technická 4
160 00  Praha 6

Ing. Kristýna Čermáková
kristyna.cermakova@fs.cvut.cz
777 723 603