Perspektivy moderního strojírenství

Děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze pozval učitele matematiky, fyziky a technických předmětů na sobotu 26. listopadu 2022 na seminář „Perspektivy moderního strojírenství“. Cílem bylo seznámení vyučujících s novými poznatky a moderními směry vývoje oboru a pohovořit si o možnostech další spolupráce fakulty se středními školami. 

Pozvané pedagogy přivítal  děkan fakulty, doc. M. Španiel a proděkan doc. J. Řezníček představil pedagogické cíle fakulty. Poté doc. P. Kolář moderoval malou sérii odborných přednášek, vždy na aktuální téma. Přednášku „Vybrané zdroje energie z pohledu fyziky“ přednesla RNDr. Z. Budinská a „Dekarbonizace a energetická soběstačnost“ doc. R. Šulc. V odpolední části prezentoval „Aditivní výrobu a její aplikace“ Ing. V. Andronov a závěr patřil přednášce doc. P. Koláře na téma „Průmysl 4.0 ve strojírenství“. Poté se dvacítka pedagogů vydala na exkurzi do laboratoře aditivní výroby a laboratoře robotiky a výrobní techniky.

Po exkurzích se účastníci sešli při diskuzi s moderátorem a panem děkanem. Příjemným důkazem, že podobné akce mají velký význam, svědčí nejen to, že nikdo neodešel před koncem. Diskutující ocenili, že dostali předané přenášky na flash discích a mohou je využít při výuce. Většina také pochválila připravený program, který je motivoval k sobotní návštěvě Fakulty strojní a ukázal šíři moderní strojařiny, kterou výukou, ve vazbě na širší společenská témata, na fakultě pokrýváme. Důležitým vedlejším efektem setkání bylo, že se pedagogové potkali a dostali šanci se vyjádřit sami k různým tématům. O návrhy nebyla nouze. Učitelé na SŠ by uvítali podpůrné materiály do výuky o moderní technice. Ocenili by také další prezentace nebo videa, která by si mohli zaintegrovat do vlastní výuky. Dalším nápadem byla myšlenka stáží a workshopů, kdy se konkrétní studenti mohou na fakultě seznámit s novými technologiemi a vyzkoušet si je v našich laboratořích i na našem virtuálním vybavení. Uvítali by také fokusované návštěvy skupin studentů s jednotícím tématem, tedy kombinace exkurze a přednášek pro různé typy škol. Někteří pedagogové vyjádřili názor, že prezentace je přesvědčila, že studium na Fakultě strojní ČVUT v Praze je na odborné úrovni znalostí špičkových firem v oboru, je aktuální a z pohledu praxe a kariérního uplatnění atraktivní.

Seminář a jeho závěry jsou pro vedení fakulty závazkem, abychom v podobných akcích pokračovali a vyslovená přání uváděli v život. Je to dobré pro nás i pro střední školy.

Fotogalerie