Škola robotiky 2023

Na Letní školu robotiky 2023, kterou opět pořádal Ústav přístrojové a řídicí techniky Fakulty strojní ČVUT v Praze, se přihlásilo dvacet středoškoláků. Akce byla zaměřená na studenty středních škol a gymnázií, kteří si chtějí zkusit ovládání robotů i bez znalostí programování. Nechyběly ani šikovné dívky a prokázaly, že programování není jen „mužská záležitost“. Součástí akce byly také odpolední exkurze do čtyř fakultních laboratoří. Navštívili laboratoř programovatelných automatů, automatického řízení, přesné mechaniky a optiky a laboratoř Průmyslu 4.0.

Od 18. do 21. července 2023 se účastníci naučili základy programování desek Raspberry Pi Pico, vstupy a výstupy servo motorků, čtení informací na displeji a komunikaci s PC. V druhé části LŠR studenti, za pomoci zkušených pedagogů, samostatně programovali převážně 3D tištěné roboty tak, aby plnily zadané funkce. Zkusili si ovládání autíčka nebo chodícího robota a na závěr předvedli vlastní projekt. Úkoly pro robota si volil každý účastník podle svého a všem se podařilo svého robota dobře ovládat. Všichni byli z výsledků nadšení. Programování je tak zaujalo, že se někteří účastníci zajímali o studiu Průmyslové robotiky a automatizace.na Fakultě strojní ČVUT v Praze. To potěšilo hlavně duchovního otce Letní školy robotiky, doc. Ing. Martina Nováka, PhD., který je pak s radostí přivítá jako studenty Fakulty strojní.  

Fotogalerie