OCHUTNEJ STROJAŘINU

Prohlédni si místa, kde se sny mění v realitu!

Jsi student gymnázia či střední školy? Zajímá tě technika? Dáváš přednost informacím z první ruky a osobní zkušenosti?

Přijď 22. a 23. června 2022 na Fakultu strojní ČVUT v Praze. Po úvodní „ochutnávce“ si můžeš poslechnout vzorové přednášky o konstrukci studentské formule a pak navštívit nejzajímavější laboratoře. Večer si užiješ skvělou zábavu nad dejvickými střechami. Druhý den si můžeš zahrát a získat zajímavé ceny. Ubytování i stravování zdarma jsme zajistili. 

Zastav se přesvědčit, že moderní strojařina skutečně chutná.

Program

Středa 22. června 2022

08:30 – 09:15 Příchod a registrace
09:15 – 09:20 Zahájení
09:20 – 12:30 Výuka na Fakultě strojní „na vlastní kůži“
12:30 – 13:30 Oběd
13:30 – 16:45 Prezentace ústavů, oborů, laboratoří
17:00 – 19:30 Ubytování na kolejích Strahov
19:30 – 21:30 Společenský večer se zástupci učitelů a studentských klubů Fakulty strojní

Čtvrtek 23. června 2022

09:30 – 12:30 Tvůrčí hra / soutěž
12:30 – 13:30 Oběd
13:30 – 14:00 Vyhlášení vítězů, zakončení

Laboratoř průmyslové výroby a automatizace

uvidíte příklady řešení multifunkčních strojů pro třískové a netřískové technologie. Živá ukázka stroje WeldPrint.

Laboratoř CNC obrábění

uvidíte pracoviště CNC obráběcích strojů s víceosými aplikacemi a zázemím pro přípravu obrábění. Dále uvidíte ukázky virtuální reality pro optimalizaci výroby, kolaborativního robota YuMi a celotělový systém Motion Capture se soustavou pohybových i tlakových senzorů, který pomáhá lépe analyzovat jednotlivé pracovní operace.

Laboratoř programovatelných automatů a Cyber Physical Factory

uvidíte průmyslové řídicí systémy (PLC), dispečerské vizualizační systémy (SCADA), prostředky pro vývoj a testování operátorských a dispečerských rozhraní (HMI) a kyberfyzikální systém výrobní linky fy Siemens, využívaný pro výuku Průmyslu 4.0

Dílna studentské formule CTU CarTech

Tým má rok na to vyvinout, vyrobit a otestovat závodní vůz, aby s ním mohli v létě vyrazit na závody do celého světa.

Laboratoř aditivních technologií

V laboratoři se seznámíte se současnými technologickými možnostmi 3D tisku. K dispozici budou vzorky a díly vyráběné z plastu i kovových materiálů. Dále uvidíte počítačovou tomografii pro využití ve strojírenství.

Laboratoř procesní a zpracovatelské techniky

uvidíte stroje a zařízení pro výrobu pokročilých biopaliv a biodegradovatelných polymerních materiálů.

Laboratoř ústavu techniky prostředí

uvidíte laboratoř, kde vznikl S.A.W.E.R., zařízení pro získávání vody ze vzduchu, které získalo na EXPO v Dubaji cenu za nejlepší inovaci. 

Laboratoř pružnosti a pevnosti

dozvíte se vše o pevnost a únavě materiálů 

Laboratoř mechaniky tekutin a termodynamiky

Experimentální aerodynamika jako nástroj pro vývoj dopravních prostředků.

Laboratoř energetiky

uvidíte ukázku demonstrační jednotky tepelného čerpadla

Laboratoř mechanických zkoušek

uvidíte moderní zařízení pro analýzu vlastností materiálu pro proces tváření. Dozvíte se možnosti aplikace těchto poznatků do konstrukce lisovacích nástrojů.

Laboratoř strojírenské technologie

uvidíte ukázku slévárenského procesu – tavení a odlití litinového odlitku

Studentský projekt Cenelín

prohlédneš si technologie jaderné elektrárny ve virtuální realitě.

Ústav fyziky

uvidíte reprezentativní výukové experimentální sestavy vybraných fyzikálních jevů

Ústav letadlové techniky

Prezentace Ústavu letadlové techniky s virtuální prohlídkou laboratoří a ukázkami činností realizovaných v rámci vědecko výzkumné a vývojové činnosti.

Ústav řízení a ekonomiky podniku

připravujeme také odborníky na pozice středního a vrcholového managementu strojírenských a průmyslových podniků a ukážeme vám, jak můžete studium techniky a ekonomiky kombinovat.

Registrace

REGISTRACE JE UKONČENA

Kontakt

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta strojní
Technická 4
160 00  Praha 6